הוראה מבדלת: מה תלמידים מעדיפים?

תקציר של מאמר מאת לני קנבסקי, העוסק בהעדפות הלמידה של תלמידים שאותרו כמחוננים בהשוואה לאלו שלא אותרו כמחוננים,  Deferential Differentiation: What Types of Differentiation Do Students Want? Lannie Kanevsky. Gifted Child Quarterly, 2011 55:279 הבדלת ההוראה בכיתה ההטרוגנית משמעה היענוּת לשונות בקרב תלמידי הכיתה (Ann Tomlinson, Educational leadership 1999). קיימות טכניקות מגוונות להבדלה של מרכיבי ההוראה, בתוכן, בתהליך, בסביבה ובתוצר. בירור הטכניקות המועדפות על תלמידים מבין הטכניקות המומלצות, יכול למקד את המורים בדרכי הבדלה שבהן התלמידים שלהם לומדים באופן המיטבי. בנוסף, העדפת התלמידים יכולה להבהיר למורה היכן "איזור ההתפתחות הקרוב" של כל תלמיד/ה כדי לדעת כיצד לאתגר אותה/ו. איזור זה הוא תחום תיאורטי פסיכולוגי מסביב ללומד שבו … להמשיך לקרוא הוראה מבדלת: מה תלמידים מעדיפים?

מודל מייקר להוראה מבדלת (דיפרנציאלית)

ג'וּן מייקר (1982) פיתחה מודל מעשי להוראה המותאמת לתלמידים מחוננים. עקרונות המודל מדגישים את הצורך בחשיבה מופשטת, מורכבות גבוהה, מגוון, ארגון סביב עקרונות וסוגיות מפתח, מחקר, מחקר על דמויות הקשורות לתחום, חשיבה מסדר גבוה, גילוי ותהליכי חשיבה פתוחים, הוכחה הנמקה וטיעון, בחירה, אינטראקציות בקבוצה, בעיות אותנטיות וקהל מהעולם האמיתי, העברה ליישום ופתרון בעיות אחרות. זהו פוסט ראשון בסדרה על הוראה מבדלת (דיפרנציאלית). בכיתות הרגילות ואף בכיתות מצטיינים ומחוננים קיימת הטרוגניות מפתיעה בשיעורה. מאחר שהתלמידים הם אלו הבונים את הידע שלהם בדרכים הייחודיות להם, יש לתת מענה לצרכים המאפיינים אותם. לקריאה נוספת: מבוא להוראה מבדלת (דיפרנציאלית) ואוסף אסטרטגיות של הוראה מבדלת בבלוג במוזה. ופה, הבדלה לתלמידים מחוננים (דפנה … להמשיך לקרוא מודל מייקר להוראה מבדלת (דיפרנציאלית)

פיתוח סוגי משימות מתמטיות המטפחות יצירתיות, מאת ד"ר אלכס פרידלנדר

ד"ר אלכס פרידלנדר, המחלקה להוראת מדעים, מכון ויצמן למדע. חקר מתמטי הוא תהליך, בו "המתמטיקאי" (כלומר, העוסק בפעילות מתמטית) מתמודד עם סיטואציה לא מוכרת, מתוך כוונה ללמוד על מושגים, פעולות או מבנים מתמטיים, להעמיק את ההבנה שלהם או לבחון אפשרויות ליישם אותם מחוץ לתחום המקצוע (ראה למשל, Schoenfeld, 1994; Swan, 1993; Wheeler, 1993).  למרות התפיסות השונות לגבי אופיו ומהותו של החקר המתמטי, קיימת הסכמה לגבי המטרות העיקריות של פעילות חקר מתמטי: הבנה מעמיקה של מושגים, פעולות וקשרים מתמטיים. הרחבת והעמקת הידיעות בנושאים שונים במתמטיקה. פיתוח יכולת התמודדות עם בעיות פתוחות וסיטואציות לא מוכרות, תוך כדי הפעלה, שילוב ושימוש במושגים הנלמדים. … להמשיך לקרוא פיתוח סוגי משימות מתמטיות המטפחות יצירתיות, מאת ד"ר אלכס פרידלנדר

תפיסות מורי מחוננים אודות המורה והוראת היסטוריה המתאימים לתלמידים מחוננים, מאת דפנה הרן

דפנה הרן, MA, תלמידה לתואר דוקטור באוניברסיטת חיפה (מנחה: פרופ' רוזה לייקין), מחנכת, מורה להיסטוריה ורכזת כיתות מחוננים במרכז חינוך ליאו באק בחיפה. הרצאת עוגן במפגש צוות האגף למחוננים ולמצטיינים (5/1/2016), המינהל הפדגוגי במשרד החינוך. במהלך המחקר פותחו שני מודלים המאפשרים תיאור וניתוח של תפיסותיהם המוצהרות ושל תפיסות הביצוע של מורים המלמדים היסטוריה בכיתות המחוננים, אודות מאפייני המורה וההוראה המתאימים לכיתות אלו. מניתוח הראיונות והתצפיות, ניתן היה להבחין בפערים בין התפיסות המוצהרות של המורים ובין תפיסות הביצוע שלהם: בעוד שהתפיסות המוצהרות משקפות בדרך כלל פרופיל מובהק או בולטות של מאפייני אחד הפרופילים, דיאלוגי או סמכותי, תפיסות הביצוע משקפות שילוב בין מימדי שני הפרופילים – הדיאלוגי … להמשיך לקרוא תפיסות מורי מחוננים אודות המורה והוראת היסטוריה המתאימים לתלמידים מחוננים, מאת דפנה הרן

יום למידה ופיתוח מקצועי באגף למחוננים ולמצטיינים

כחלק מפעילות המחקר והפיתוח הנעשית באגף למחוננים ולמצטיינים יתקיים מחר יום עיון לחברי הצוות. במפגש יציגו חוקרים בתחום המחוננים והמצטיינים את מחקריהם בהרצאות ובסדנאות. מנחם נדלר, מנהל האגף למחוננים ולמצטיינים יפתח את המפגש, לאחר מכן אציג בקצרה את תחומי הפעילות של המו"פ המתוארים איור לעיל. תיערך הרצאת פתיחה, שני סבבים של מעגלי מחקר בהם מדריכי האגף יפגשו את החוקרים והרצאת סיכום. ריכוז המפגש: פנינה זלצר, גילה גוטמן וגילמור קשת מטרות המפגש: לחשוף את צוות האגף למחקר עכשווי המתקיים סביבנו בנושא המחוננים והמצטיינים. לאפשר למדריכים להעלות שאלות אל מול החוקרים – שישמשו את מדריכי האגף לקראת חשיבה ומחקרים עתידיים ואת החוקרים. קידום מוטיבציה למחקרי פעולה בשטח המחוננים והמצטיינים לאפשר חשיבה אגפית על אפשרויות היישום של … להמשיך לקרוא יום למידה ופיתוח מקצועי באגף למחוננים ולמצטיינים