מודל מייקר להוראה מבדלת (דיפרנציאלית)

ג'וּן מייקר (1982) פיתחה מודל מעשי להוראה המותאמת לתלמידים מחוננים. עקרונות המודל מדגישים את הצורך בחשיבה מופשטת, מורכבות גבוהה, מגוון, ארגון סביב עקרונות וסוגיות מפתח, מחקר, מחקר על דמויות הקשורות לתחום, חשיבה מסדר גבוה, גילוי ותהליכי חשיבה פתוחים, הוכחה הנמקה וטיעון, בחירה, אינטראקציות בקבוצה, בעיות אותנטיות וקהל מהעולם האמיתי, העברה ליישום ופתרון בעיות אחרות.

זהו פוסט ראשון בסדרה על הוראה מבדלת (דיפרנציאלית). בכיתות הרגילות ואף בכיתות מצטיינים ומחוננים קיימת הטרוגניות מפתיעה בשיעורה. מאחר שהתלמידים הם אלו הבונים את הידע שלהם בדרכים הייחודיות להם, יש לתת מענה לצרכים המאפיינים אותם. לקריאה נוספת: מבוא להוראה מבדלת (דיפרנציאלית) ואוסף אסטרטגיות של הוראה מבדלת בבלוג במוזה. ופה, הבדלה לתלמידים מחוננים (דפנה הרן).

maker
המודל של מייקר לדיפרנציאציה של תכניות לימודים למחוננים

המודל להבדלה 

a

b

c

Gross, Sleap & Pretorius, 1999

דוגמה: פעילות חופית לפי המודל של ג'ון מייקר

תוכן הפשטה התלמידים בודקים חומרים על סוגים שונים של חופים. מהו חוף ואילו סוגים של חופים קיימים?
מורכבות התלמידים שוקלים דרכים בהן החופים נוצרים. מהו הקשר בין החוף לים? איך חופים נוצרים?
מגוון לומדים תוכן נוסף לקוריקולום הרגיל. מהו חול? מהם ההבדלים בהרכב החול בין חופים שונים? מדוע?
ארגון התלמידים מנהלים מחקר על הדפוסים הגיאוגרפיים של סוגי חופים שונים. בחרו מדינה בכדור הארץ הצפוני והשוו בין החופים במדינה הזו עם אלו של ארצנו.
מחקר על אנשים מהם השימושים של בני אדם בחופים מלבד נופש? חקרו על החיים של אמן/ית מפורסם/ת, גולש/ת, יזם/ת או מהנדס/ת שחייה היו מחוברים מאד לסביבה חופית
שיטות מחקר האם החופים הם רכוש ציבורי או פרטי? כיצד מחוקקים חוקים על בעלות פרטית וציבורית?
תהליך כישורי חשיבה מסדר גבוה תכננו את החוף המושלם
תהליכים פתוחים הציעו תכלית או שימושים חדשים לחופים
גילוי מהו הערך הכלכלי של חופים כיום?
הוכחה הנמקה וטיעון האם גובה פני הים משתנה? ספקו עדויות למסקנות שלכם
חופש בחירה פתחו שאלת מחקר על החוף הקרוב למגוריכם ותכננו מהלך עבודה כדי לענות עליה
אינטראקציות בקבוצה בקבוצות קטנות, דונו במשמעות שיש לסביבת חופים לכל אחד מחברי הקבוצה
תוצר בעיות של העולם האמיתי התלמידים חוקרים כיצד חברת מכרות משיגה משאבים שימושיים מהחוף (ג"ק: ההצעה נכתבה באוסטרליה)
קהל אמיתי תלמידים מפתחים תוצרים העוברים הערכה ושיפוט על ידי אנשים שונים או קבוצות. לדוגמה, עמיתים, מורה, הורים, מועצת העירייה ומכינים הצגה על הערך החברתי והכלכלי של חופים
הערכה התלמידים מפתחים קריטריונים לשיפוט על מידת ההשגה של היעדים
טרנספורמציה התלמידים מפיקים מחזה בשם "החוף"

טבלת עזר לתכנון ההבדלה של יחידת הוראה

בחרו יעדי תוכן וכישורים ובעזרת הטבלה, פתחו פעילויות ושאלות לכל יחידת תוכן

תוכן הפשטה
מורכבות
מגוון
ארגון
מחקר על אנשים
שיטות מחקר
תהליך כישורי חשיבה מסדר גבוה
תהליכים פתוחים
גילוי
הוכחה הנמקה וטיעון
חופש בחירה
אינטראקציות בקבוצה
תוצר בעיות של העולם האמיתי
קהל אמיתי
הערכה
טרנספורמציה

 

הפוסט בקובץ וורד:   מודל מייקר להוראה מבדלת (דיפרנציאלית)_גילמור קשת

מקור: המודל של ג'וּן מייקר (The Maker model for curriculum differentiation)

לקריאה נוספת: עקרונות להוראת מחוננים, מאת גדי איתי באתר מחונ-נט

תודה לד"ר יעל צורן על ההערות לשיפור:

 1. עיברות ההוראה הדיפרנציאלית להוראה מבדלת או מובחנת
 2. יעל נותנת דוגמה לשיעור בצורה של הוראה מבדלת: כל קבוצה לומדת תוכן מסוים, אותו תוכן, מספר אחר או ממקור אחר. למשל: לומדים את מערכת העיכול, אז קבוצה אחת לומדת מתוך סרט וידאו, אחרת מתוך ספר לימוד א' ועוד אחרת מספר לימוד אחר כאשר נבדק ונמצא כי כל ספר הוא בגישה אחרת לחומר.
 3. יעל מוסיפה ומציינת כי לפי ואן טסל בסקה הוראה מבדלת היא תגובה לצרכי התלמיד (וכאן ברור שמודגש הצורך לאבחן ולמפות קודם את היכולות של תלמידי הכיתה) באמצעות תהליך מכוון שכולל את תכנית ההוראה (המיוצג פה על ידי "התוכן") תהליך ההוראה וההערכה שלו (או "התוצר") . התוצר הוא תוצר הלמידה והבחינה שלו היא באמצעות ביצועי הבנה כמו שלמדנו מפרקינס, לא בהכרח בדרך של PBL, אלא באותה מידה יכול להיות מבחן, או מילוי של מטלה מסוג דף עבודה.
מודעות פרסומת

מחשבה אחת על “מודל מייקר להוראה מבדלת (דיפרנציאלית)

 1. יישר כח על הפוסט. כל מורה זקוק לקוים מנחים ברורים ביחס להוראה המבדלת בכיתות המחוננים והמון תודה לך גילמור על הסיכום הברור.

  בספרות המחקרית נעשה ניסיון לשייך גישות ומודלים שונים כמו האצה והמודלים SEM ו- ICM של רנזולי ושל ון טאסל-בסקה, לפדגוגיה ייחודית למחוננים (GCP-Gifted Children Pedagogy), אך מעטים המחקרים האמפיריים שבחנו את מידת התאמתן והשפעתן של התכניות השונות, פרט לגישת ההאצה ( Colangelo, et al., 2004;Jeltova, et al., 2011).
  השוואת תפיסות משתתפי מחקר אודות מורי מחוננים שערכתי, עם ממצאי הספרות המחקרית אודות התלמידים המחוננים והוראתם, מעלה כי לתפיסת מורי המחוננים לא קיימת פדגוגיה ייחודית למחוננים. עם זאת, ישנה חשיבות לרפרטואר רחב של אסטרטגיות הוראה, הנחיה והערכה, שיש ברשות המורה המתאים למחוננים. המורה יוצר פדגוגיה מכוונת מחוננים, כאשר הוא בוחר את האסטרטגיות המתאימות לתלמידיו המחוננים, כפי שנגזר ממטרותיו, מתפיסותיו את הצרכים האישיים של תלמידיו, מתפיסותיו את צרכי הכתה כסביבה חברתית ולימודית, מהתכנים אותם הוא בוחר ללמד ומדרכי ההערכה הנבחרות על ידו על מנת להעריך את מידת ההבנה של תלמידיו ואת התהליך כולו. אישיותו של המורה, נדבכי הידע שברשותו, הערכים והנורמות, משפיעים כולם על בחירותיו אלו ועל הדרך באמצעותה הוא מתאים את גישת ההוראה לתלמידיו המחוננים. אני מציעה לפיכך להתייחס לפדגוגיה מודעת ומכוונת למאפייני התלמיד המחונן ולמטרות ההוראה והלימוד בכתת המחוננים ולכנותה "פדגוגיה מכוונת מחוננים" – Gifted Oriented Pedagogy (GOP), שעיקריה הם טיפוח הכישורים הייחודיים של התלמיד לצד טיפוח כישוריו הלימודיים והחברתיים במסגרת קבוצת השווים המאתגרת בכיתת המחוננים, מתוך גישה דיאלוגית.

  מודל מייקר מציג באופן ברור ומדוייק את השינויים הנדרשים בהתאמת והכוונת הפדגוגיה למחוננים ומתווה את הקוים המרכזיים שיכולים לסייע למורים לכוון את דרכי ההוראה לצרכי ולמאפייני תלמידיהם המחוננים.

  חשיבות המודל היא בכך שהוא משרטט את הקווים המרכזיים שיש לקחת בחשבון בכל אחד מארבעת מימדיו אך גם בכך שהוא מתאר תהליך הוראה בו התוכן, התהליך, סביבת ההוראה והתוצר, שלובים זה בזה. לא ניתן לקיים שינויים משמעותיים בתוכן, כשתהליך ההוראה אינו מאפשר למשל בחירה של התלמידים או הוראת עמיתים. הוראת עמיתים דורשת שינוי בתפיסת ועיצוב סביבת הלמידה ומקומו של המורה בה וכמובן שתהליכי ההערכה והתוצרים המסכמים תואמים גם הם את יתר המרכיבים.

  מחכה לפוסטים הבאים. חג שמח
  דפנה

  אהבתי

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

w

מתחבר ל-%s