תכניות המחוננים וברוכי הכישרון בארה"ב ובאירופה

דרכי האיתור של מחוננים שונות ממדינה למדינה. בתהליך האיתור מתחשבים ביכולות קוגניטיביות, יצירתיות, מוטיבציה והישגים. כמו כן, ישנן מדינות המתייחסות למחוננות באופן כללי וישנן הנותנות מקום למחוננות כללית לצד מחוננות בתחומי דעת ספציפיים. קיים גיוון גם בדרכי הטיפוח, החל משילוב בכיתות מעורבות באופן שבו המחוננים מקובצים באחת מכיתות השכבה, מתן קורסים מתקדמים ומואצים, כיתות מחוננים וימי שליפה.

ארה"ב

מדינות ארה"ב השונות מתייחסות לצורך לתת מענה לתלמידים מחוננים ברמות שונות של מעורבות, החל ממימון מלא של התכניות לאיתור ולטיפוח של מחוננים וברוכי כישרון בג'ורגי'ה, איווה, אוקלהומה ומיסיסיפי, דרך קיום תכניות במימון חלקי כמו בקליפורניה, נוודה ויוטה וכלה במדינות בהן אין מימון מדינתי של התכניות כמו במסצ'וסטס, מיזורי, אילינוי, מישיגן, וושינגטון D.C., ורמונט, דרום דקוטה, דלוור ובניו המפשייר. ניתן למצוא פירוט של המדיניות כלפי חינוך מחוננים במדינות השונות באתר של מכון דוידסון לפיתוח כישרון. בדצמבר, 2015 עבר תיקון לחוק החינוך הפדרלי האמריקאי המתייחס לתלמידים מחוננים וברוכי כישרון ומחייב התייחסות מיוחדת לצורכיהם. לכן צפויים שינויים והתאמות במדינות השונות לשם קיום החוק. 

ג'ורג'יה, ארה"ב

במדינת ג'ורגי'ה האיתור והטיפוח מוסדר וממומן באופן מלא.

איתור המחוננים

בשלב הראשון מופנים ילדים בשני מסלולים עיקריים: 1) הפנייה על ידי בעלי ידע על היכולות הלימודיות של הילד/ה: מורים, יועצים, מנהלים, הורים, ילדים בני הגיל או בדיווח עצמי.

2) הפנייה אוטומטית בעקבות מבחנים מותאמי נורמות (norm-reference tests) של יכולות קוגניטיביות (יכולת מילולית, כמותית ולא מילולית). מועצת החינוך המקומית קובעת את ציוני הסף הנדרשים להפנייה אוטומטית.

בשלב השני דנה וועדת החלטות הבודקת את המידע שנאסף לגבי הילדים המופנים ומחליטה אם מתאים להמשיך בבדיקה הפורמלית.

בשלב השלישי במידה והוחלט להמשיך, הועדה אוספת מידע נוסף ומזמינה הערכה של יכולות קוגניטיביות, הישגים, יצירתיות ומוטיבציה.

בשלב הרביעי והאחרון, ועדת התאמה בודקת את ההערכות וממליצה על תכניות מחוננים או על חינוך רגיל בשילוב של מעקב לצורך התאמת ההוראה לצרכי התלמיד.

בבדיקת ההערכות ייתכנו שתי אפשרויות, לפי האפשרות הראשונה מתקבלים ילדים שהשיגו ציון עובר במבחני היכולות הקוגניטיביות והשגיהם בכיתות גן החובה ועד י"ב היו ב-10% העליונים (קריאה, מתמטיקה, או מבחנים סטנדרטים כלל ארציים). לפי האפשרות השניה מתקבלים תלמידים העוברים את הסף בשלוש מהקטגוריות הבאות: מבחני יכולת קוגניטיבית (מגן חובה עד י"ב, 4% עליונים), הישגים (מגן חובה עד י"ב, 10% עליונים), יצירתיות (מגן חובה עד י"ב, 10% עליונים במבחן סטנדרטי שנקבעו לו נורמות כלל ארציות, או הופעה/הפקת תוצרים יוצאי דופן ב- 10% עליונים, כפי שנקבע על ידי פנל של שלושה מומחים) , או מוטיבציה (מכיתה ו' עד י"ב, כפי שנקבע על ידי ממוצע של שנתיים GPA 3.5 מתוך 4.0 בתחומי המתמטיקה, שפה, חברה, מדע ושפות זרות, או הערכה על ידי פנל שהוכשר לכך (גן חובה ועד י"ב, 10% עליונים).

תכניות המחוננים

תלמידים שהוכרו כמחוננים יכולים להשתתף בתכניות הבאות:

  1. כיתות מחוננים מגן חובה ועד י"ב (resource class) – תכניות הלימודים מבוססות על התכניות המדינתיות עם דגש על העשרה בין תחומית ללא דגש על תחום מסוים. התוכן והקצב מותאם למחוננים כך שהפעילויות אינן מתאימות לתלמידים רגילים ברמה של שכבת הגיל. המורים המלמדים בכיתות אלו הם מורים שעברו הסמכה להוראת מחוננים.
  2. קיבוץ התלמידים לפי תחומי עניין והישגים (חינוך טכני וחקלאי, אמנויות השפה, אמנות, מתמטיקה, מדע, מדעי החברה ושפות זרות). בתכניות אלו יכולים להשתתף גם תלמידים שלא אותרו כמחוננים אבל הפגינו יכולות גבוהות בתחומי הדעת של הקבוצה. הילדים לומדים תכנים מתקדמים בעזרת אסטרטגיות הוראה, קצב, מיומנויות והערכה השונים מאלו המיועדים לתלמידים רגילים. החל מכיתה ט' הילדים יכולים להשתתף בכיתות Advanced Placement, AP ו- International Baccalaureate, IB הניתנות ברמת אוניברסיטאית ומוכרות ללימודים גבוהים. ההשתתפות מתאפשרת גם לתלמידים שלא אותרו כמחוננים אבל הם בעלי יכולות גבוהות ומוטיבציה בתחומי דעת. המורים המלמדים בכיתות המצטיינים, honors, AP IB, הם מורים שעברו הסמכה להוראת מחוננים.
  3. קבוצה בתוך קבוצה, cluster grouping תלמידים שאותרו כמחוננים מקובצים יחד כ- 6-8 תלמידים לכיתה הטרוגנטית (אך שאינה כוללת תלמידים מתקשים במיוחד), דרך זו מיושמת מגן עד י"ב. בכיתה כזו ישנן פעמים רבות שני מורים העובדים בשיתוף פעולה, לפחות אחד מהמורים, זה העובד עם המחוננים, צריך להיות בעל הסמכה להוראת מחוננים. המחוננים הלומדים בכיתות כאלו מקבלים הוראה דיפרנציאלית מבחינת תוכן הלימודים, אסטרטגיות ההוראה, הקצב, המיומנויות ודרכי ההערכה שהן שונות מאלו המיועדות לתלמידים רגילים בשכבת הגיל.
  4. סטאז' ועבודה עם מנחה. מכיתה ט'-י"ב תלמידים יכולים לעבוד עם מנחה מתחום העניין בעזרת מורה מבית הספר
  5. פיתוח וייזום תכניות חדשות. ניתן להפעיל תכניות לפי מודלים חדשים  בהתאם ליוזמת מורים או מנהלים,ובאישור משרד החינוך המדינתי.

מקורות לגבי ג'ורג'יה, ארה"ב

קליפורניה, ארה"ב

במדינת קליפורניה קיימת חקיקה המסדירה תכניות ייחודיות לתלמידים המשיגים ציוני IQ של 98% ומעלה משנת 1961. בשנות השמונים השתתפו בתכנית 454 ראשויות חינוך מקומיות (school districts)  ו- 160,000 תלמידים. החל משנת 1980 הוקמה תכנית בשם GATE, the Gifted And Talented Education program המאפשרת לרשויות החינוך המקומיות להחליט על קריטריונים משלהם לכניסה לתכניות ולכלול תחומים נוספים של מחוננות, מלבד מחוננות אינטלקטואלית. לכן, כיום נכללות גם יכולות גבוהות בתחומי דעת ספציפיים, באמנות פלסטית ובאמנויות הבמה ויכולות גבוהות של יצירתיות ומנהיגות. במסמך מנחה משנת 2005, Gifted and Talented Education Program resource guide ניתן לראות פרטים נוספים.

תכניות GATE  כוללות:

  1. כיתות שליפה של יום בשבוע – special day classes
  2. קבוצות מחוננים בחלק מהזמן – part time grouping. בחלק מהיום התלמידים לומדים בכיתה נפרדת ומקבלים הוראה מתקדמת או העשרה בתחום הדעת.
  3. קבוצה של מחוננים משתתפת בכיתה רגילה – cluster grouping

 

אירופה

דנמרק, ספרד ובריטניה הן המדינות האירופאיות היחידות עם הנחיות או חקיקה לתמיכה בתלמידים מחוננים ומוכשרים. זאת לפי פרסומי  הרשות המנהלת לחינוך ותרבות של האיחוד האירופי (Education, audiovisual and culture executive agency

בדנמרק. חוק החינוך דורש ארגון פעילויות ספציפיות לתלמידים מחוננים בכיתות הגבוהות של התיכון באופן פרטני או בקבוצות. 

בספרד, חוק החינוך משנת 2006 מחייב את רשויות החינוך המקומיות לתת מענה לצרכי הלמידה של תלמידים מחוננים ותלמידים בעלי מוטיבציה גבוהה.

בבריטניה (אנגליה, וויילס וצפון אירלנד) קיימת מדיניות והנחיות בנוגע לתמיכה הניתנת לתלמידים מוכשרים.  החל משנת 2007 מתקיים תהליך של איתור מחוננים ומוכשרים. הוקמו 9 מרכזי מצויינות (Excellence Hubs) בשותפות עם מוסדות להשכלה גבוהה. המרכזים מספקים תכניות קיץ, סדנאות, כיתות אמן ועוד לילדים מחוננים ומוכשרים בתחומים שונים כולל מדע והאמנויות. מרכזים אלו עובדים בשותפות עם בתי ספר ורשויות מקומיות בתיכנון הפעילויות.

באוסטריה הוקמו 8 גימנסיות המתמחות בחינוך מוזיקלי לילדים מחוננים ואשר עובדות בשיתוף פעולה עם האקדמיות למוסיקה והקונסרבטוריונים. בחטיבת הביניים, חלק מבתי הספר מקיימים מגמות לחינוך באמנויות ומושכים ומפתחים את כשרונותיהם של ילדים מחוננים ומוכשרים.

בהולנד החלה תכנית מחקר רב תחומי “Curious Minds” בשנת 2005 שמטרתה למפות, לשמר ולפתח כישרונות של ילדים בגילאים 3-6 שנים, בתחומי המדע, הטכנולוגיה, ההנדסה והמתמטיקה (STEM). התכנית כוללת פעילויות מדעיות מחקריות המתקיימות באוניברסיטאות ההולנדיות. התכנית מתמקדת על השפעת הילדים על סביבתם החברתית עם דגש מיוחד להורים. התכנית נתמכת על ידי משרד החינוך ההולנדי.

בהונגריה, תכנית הכישרון הלאומית משרתת ילדים ומבוגרים צעירים ומחוננים במדע. הארגון פועל תחת national talent support council ותפקידו לתמוך ולקדם ארגונים ויוזמות העוסקים בזיהוי, בחירה ותמיכה בצעירים מחוננים בהונגריה. התכנית מתבססת על רשת של ארגונים כמו בתי ספר ועמותות ללא מטרות רווח. מקורות המימון הם באיחוד האירופאי, מימון מרכזי, קרנות משוק העבודה ומקורות מהסקטור הפרטי. עיקר הפעילות של התכנית כולל פיתוח מקצועי למורים, לפסיכולוגים ולסגל הרשת.

בבולגריה מתקיימת תכנית לאומית העוברת אישור מחודש בכל שנה על ידי הממשלה ומקיימת פסטיבלים להצגת אמנות ופעילויות המקדמות אמנות. לדוגמה פעילויות שנועדו לטפח כשרון ויצירתיות של תלמידים מחוננים. התוכנית כוללת מתן מענקים לילדים המבצעים באופן יוצא דופן בתחרויות מדינתיות ובינלאומיות. המימון מגיע משלושה גורמים ממשלתיים: משרד החינוך והמדע, משרד התרבות והרשות הממשלתית לרווחתם של ילדים. כמו כן, מתקיימות תכניות שליפה במרכזים ייחודיים המקיימים קשרים הדוקים עם בתי הספר וממומנים על ידי הרשויות המקומיות. המרכזים מפתחים פעילויות למחוננים או לתלמידים מתעניינים בחינם. הם נהנים משיתוף פעולה אינטנסיבי מצד הרשויות הלאומיות, האזוריות והמקומיות.

מקורות לגבי אירופה

מודעות פרסומת

מחשבה אחת על “תכניות המחוננים וברוכי הכישרון בארה"ב ובאירופה

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

w

מתחבר ל-%s